Simskola & Teknikskola

1450 kr per termin + 150 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 14 tillfällen.

Medley

1500 kr per termin + 150 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 30 tillfällen.

För att delta i SK Hajens verksamheter måste du betala en medlemsavgift på 150 kr som gäller per kalenderår.

Återbetalning av kursavgift sker som regel inte efter
att terminen påbörjats.

Hajens Instagram

Sök