skip to Main Content

Simskola & Teknikskola

1500 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. 12 tillfällen.

Medley

1650 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 26 tillfällen.

För att delta i SK Hajens verksamheter måste du betala en medlemsavgift på 200 kr som gäller per kalenderår.

Återbetalning av kursavgift sker som regel inte efter
att terminen påbörjats.

Hajens Instagram

Back To Top
Sök