skip to Main Content

Simskola & Teknikskola

1500 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. 12 tillfällen.

Medley

1650 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 26 tillfällen.

För att delta i SK Hajens verksamheter måste du betala en medlemsavgift på 200 kr som gäller per kalenderår.

Återbetalning av kursavgift sker som regel inte efter
att terminen påbörjats.

Back To Top
Sök