skip to Main Content

Simskola

1550 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. 12 tillfällen.

Teknikskola

1500 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. 12 tillfällen

Medley

1650 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 24 tillfällen.

För att delta i SK Hajens verksamheter måste du betala en medlemsavgift på 200 kr som gäller per kalenderår.

Återbetalning av kursavgift sker som regel inte efter
att terminen påbörjats.

Back To Top
Sök