skip to Main Content

Den största delen av SK Hajens breddverksamhet för barn och ungdomar finns samlad i Simlinjen. Simlinjen är från början framtagen av Svenska simförbundet. Vi i SK Hajen har sedan anpassat innehållet efter våra lokala förhållanden i Lomma.

Man kan börja simma med SK Hajen från och med att man fyllt fyra år. När man lärt sig simma tillräckligt bra för att lämna simskola kan man välja att gå vidare till teknik- och medleygrupperna och så småningom kanske till SK Hajens tävlingsgrupper.

Alla våra instruktörer är utbildade i hur man lär barn att simma och många av dem har egen erfarenhet från tävlingssimning. Planering av varje lektion görs i samarbete med klubbens breddansvarig.

Back To Top
Sök