skip to Main Content

Ordförande
Rikard Henriksson, vald 2021-2022
ordf@hajen.org

Sekreterare
Ulrika Olsson, vald 2020-2022

Kassör
Lars Gutenwik, vald 2021-2023
lgutenwik@yahoo.com

Simkommitténs ordf
Cecilia Modig, vald 2021-2023

Tävlingskommitténs ordf
Thomas Montelin, vald 2020-2022
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Anna Bruér, vald 2020-2022

Sponsorkommitténs ordf
Martin Kylefors, vald 2021-2023

Suppleant
Thomas Jensen, vald 2021-2022
Jörgen Olofsson, vald 2021-2022

Revisorer
Erik Mårtensson, vald 2021-2022
Patrik Bitzén, vald 2021-2022

Revisors suppleant
Lena Lysell, vald 2021-2022

Valberedning
Marie-Louise Eriksson (ordf), vald 2021-2022
Hans Winberg,  vald 2021-2022
Mårten Laurén, vald 2021-2022

Back To Top
Sök