skip to Main Content

Ordförande
Rikard Henriksson, vald 2020-2021
ordf@hajen.org

Sekreterare
Ulrika Olsson, vald 2020-2022

Kassör
Lars Gutenwik, vald 2019-2021
lgutenwik@yahoo.com

Simkommitténs ordf
Josefin Nilsson, vald 2019-2021

Tävlingskommitténs ordf
Thomas Montelin, vald 2020-2022
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Anna Bruér, vald 2020-2022

Sponsorkommitténs ordf
Martin Kylefors, vald 2019-2021

Suppleant
Cecilia Modig, vald 2020-2021
Thomas Jensen, vald 2020-2021

Revisorer
Erik Mårtensson, vald 2020-2021
Patrik Bitzén, vald 2020-2021

Revisors suppleant
Lena Lysell, vald 2020-2021

Valberedning
Hans Winberg,  vald 2020-2021
Marie-Louise Eriksson, vald 2020-2021
Mårten Laurén, vald 2020-2021

Back To Top
Sök