skip to Main Content

Ordförande
Magnus Andersson, vald 2024-2025
ordf@hajen.org

Sekreterare
Maria Kronogård, vald 2024-2026

Kassör
Lisa Esbjörnsson Klemendz, vald 2024-2025

Simkommitténs ordf
Kristina Tillerkvist, vald 2023-2025

Tävlingskommitténs ordf
Mario Perasovic, vald 2024-2026
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Ida Svensson, vald 2024-2026

Sponsorkommitténs ordf
Réka Lindgren, vald 2024-2025

Suppleant
Christoffer Bergqvist, vald 2024-2025
Viktoria Ekberg, vald 2024-2025

Revisorer
Erik Mårtensson, vald 2024-2025
Patrik Hejdeman, vald 2024-2025

Revisors suppleant
Lars Gutenwik, vald 2024-2025

Valberedning
Sofia Barnell (sammankallande), vald 2024-2025
Måns Stendahl,  vald 2023-2024
Ida Nelson, vald 2023-2024

Back To Top
Sök