skip to Main Content

Ordförande
Emma Ahlström Köster, vald 2022-2023
ordf@hajen.org

Sekreterare
Susanne Olsén, vald 2022-2024

Kassör
Lars Gutenwik, vald 2021-2023
lgutenwik@yahoo.com

Simkommitténs ordf
Cecilia Modig, vald 2021-2023

Tävlingskommitténs ordf
Magnus Andersson, vald 2022-2024
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Anna Bruér, vald 2022-2024

Sponsorkommitténs ordf
Martin Kylefors, vald 2021-2023

Suppleant
Thomas Jensen, vald 2022-2023
Jörgen Olofsson, vald 2022-2023

Revisorer
Erik Mårtensson, vald 2022-2023
Patrik Bitzén, vald 2022-2023

Revisors suppleant
Lena Lysell, vald 2022-2023

Valberedning
Marie-Louise Eriksson (ordf), vald 2022-2023
Måns Stendahl,  vald 2022-2023
Linda Svedberg, vald 2022-2023

Hajens Instagram

Back To Top
Sök