skip to Main Content

Ordförande
Rikard Henriksson, vald 2018-2019
ordf@hajen.org

Sekreterare
Ulrika Olsson, vald 2018-2020

Kassör
Lars Gutenwik, vald 2017-2019
lgutenwik@yahoo.com

Simkommitténs ordf
Elisabeth Dolmark, vald 2017-2019
Elisabeth.Dolmark@telia.com

Tävlingskommitténs ordf
Erik Mårtensson, vald 2018-2020
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Mats Egard, vald 2018-2020

Sponsorkommitténs ordf
Vakant

Suppleant
Mårten Laurén, vald 2018-2019
Martin Kylefors, vald 2018-2019

Revisorer
Sven Yngvesson, vald 2018-2019
Josefin Nilsson, vald 2018-2019

Revisors suppleant
Patrik Bitzén, vald 2018-2019

Valberedning
Hans Winberg,  vald 2018-2019
Pernilla Gallon, vald 2019-2019
Jenny Vikman, vald 2018-2019
valberedningen@hajen.org

Hajens Instagram

Back To Top
Sök