skip to Main Content

Ordförande
Emma Ahlström Köster, vald 2023-2024
ordf@hajen.org

Sekreterare
Susanne Olsén, vald 2022-2024

Kassör
Fabian Hagman, vald 2023-2025

Simkommitténs ordf
Kristina Tillerkvist, vald 2023-2025

Tävlingskommitténs ordf
Magnus Andersson, vald 2022-2024
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Anna Bruér, vald 2022-2024

Sponsorkommitténs ordf
Anders Nilsson, vald 2023-2025

Suppleant
Christoffer Bergqvist, vald 2023-2024
Maria Kronogård, vald 2023-2024

Revisorer
Erik Mårtensson, vald 2023-2024
Patrik Bitzén, vald 2023-2024

Revisors suppleant
Lars Gutenwik, vald 2023-2024

Valberedning
Marie-Louise Eriksson (sammankallande), vald 2023-2024
Måns Stendahl,  vald 2023-2024
Ida Nelson, vald 2023-2024

Back To Top
Sök