skip to Main Content

Ordförande
Rikard Henriksson, vald 2017-2018
ordf@hajen.org

Sekreterare
Johan Pantzar, vald 2016-2018
jpantzar@hotmail.com

Kassör
Lars Gutenwik, vald 2017-2019
lgutenwik@yahoo.com

Simkommitténs ordf
Elisabeth Dolmark, vald 2017-2019
Elisabeth.Dolmark@telia.com

Tävlingskommitténs ordf/vice ordf
Jenny Wikman, vald 2017-2019
funktionar@hajen.org

Försäljningskommitténs ordf
Pernilla Agardh, vald 2017-2018

Sponsorkommitténs ordf
Robert Tretinjak, vald 2017-2018
robert.tretinjak@gmail.com

Suppleant
Mårten Laurén, vald 2017-2018
Ulrika Ohlsson, vald 2017-2018

Revisorer
Sven Yngvesson, vald 2017-2018
Anders Burmester, vald 2017-2018

Revisors suppleant
Patrik Bitzén, vald 2017-2018

Valberedning
Hans Winberg,  vald 2017-2018
Pernilla Henriksson, vald 2017-2018
Erik Mårtensson, vald 2017-2018
valberedningen@hajen.org

Hajens Instagram

Back To Top
Sök