skip to Main Content

Integritetspolicy

Simklubben Hajen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten.

Här är några viktiga delar i vår integritetspolicyn, policyn i sin helhet finns här >>

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera
med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

Vi hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF och vid varje tävlingstillfälle.

Vi behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Lomma kommun.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. SK Hajen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

Så här begär du registerutdrag:

Fyll i och skicka in denna blankett (PDF) >>

Om du skickar blanketten via e-post behöver du först skriva under den och scanna den.

Policy gällande kränkande behandling

Alla som är engagerade i Simklubben Hajen ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Man ska uppleva det som positivt och utvecklande och det är allas ansvar att värna om en trivsam miljö. Detta ligger i linje med Simklubben Hajen och Riksidrottsförbundets värdering om glädje, gemenskap och rent spel.

Vi fördömer alla former av kränkande behandling så som, mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och våld. Vi accepterar inte att sådana handlingar förekommer i vår förening.

Policyn i sin helhet >>

Back To Top
Sök