skip to Main Content

Övergripande målsättningar

SK Hajen ska

 • verka för en ökad simkunnighet.
 • erbjuda alla oavsett kön, ålder, bakgrund och förutsättningar att ta del av och påverka föreningens verksamhet.
 • bibehålla eller helst utöka sitt medlemsantal. (Expansion är omöjlig om klubben inte får mer bassängtid).
 • bjuda simning för barn och ungdomar. Verksamheten skall utmärkas av allsidighet och variation, med stora inslag av lek, och kännetecknas av att färdigheter är viktigare än resultat.
 • uppmuntra och stödja ungdomar så att övergången från barn- till ungdomsverksamhet blir så naturlig som möjligt.
 • ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och i sin egen utvecklingstakt. Detta skall uppnås genom att de aktiva ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör verksamheten.
 • erbjuda möjlighet att bedriva tävlingssimning för alla. Verksamheten skall spänna från barn- och ungdomsgrupper till elitsimning.
 • erbjuda både aktiva och ledare en positiv utveckling såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
 • följa RF:s riktlinjer/policys avseende alkohol och droger.
 • ha en långsiktigt sund och bra ekonomi som är i balans där det är säkerställt att resurser finns tillgängliga för alla, såväl motion som elit. Vid år av god ekonomisk tillväxt skall eventuellt ekonomiskt överskott byggas upp för framtida utnyttjande under perioder av sämre ekonomisk utveckling.
 • SK Hajens ledare och instruktörer skall utmärkas av ambition och förmåga att förmedla kunskap och färdigheter samt att de skall vara positiva förebilder för de unga i föreningen.

 Organisatoriska mål

 • Fortbildning av alla instruktörer.
 • Arrangera två inbjudningstävlingar per år samt att kontinuerligt vidareutbilda funktionärer. Minst sex distriktfunktionärer registrerade.
 • Öka engagemanget hos föräldrarna i alla träningsgrupperna.
 • Öka intäkterna från alternativa kanaler till minst 100 tkr/år. Ökningen ska göras genom en prioritering av arbetet med att skaffa sponsorer till föreningen.
  Vår webbsida ska fungera som den naturliga informationskanalen.
 • Verka för att kommunen bygger en ny bassäng.
 •  Höja medelåldern på våra aktiva, klubben skall bestå av som minst 100 tävlingssimmare.
Back To Top
Sök