skip to Main Content

Den största delen av SK Hajens breddverksamhet för barn och ungdomar finns samlad i Simlinjen. Simlinjen är från början framtagen av Svenska simförbundet. Vi i SK Hajen har sedan anpassat innehållet efter våra lokala förhållanden i Lomma.

Höstterminen 2018 startar med lördagsgrupperna den 1:a september.
Avslutningar börjar med måndagsgrupperna den 3:e december

Inställda tillfällen:
27 oktober – 4 november (Höstlovet)

Vi kommer att bedriva simskola på följande tider:
Måndagar kl. 17:00-19:05 i lilla bassängen. 17.00-18.30 i stora bassängen.
Tisdagar kl. 16:30-19:35 i lilla bassängen. 16.10-17.20 i stora bassängen.
Onsdagar kl. 17:00-19:05 i lilla bassängen. 17.20-19.00 i stora bassängen.
Lördagar kl. 14:00-17:05 i lilla bassängen. 14.00-15.40 i stora bassängen.
Söndagar kl. 08:25-11:00 & kl. 15:00-19:00 i lilla bassängen. 15.50-19.00 i stora bassängen.

Alla nivåer kommer att erbjudas alla dagar. En simlektion varar 35 minuter, varav 30 minuter är i vattnet.

Avgift och omfattning: 1450 kr per termin + 150 kr i medlemsavgift per kalenderår. Cirka 13 gånger.

Anmälan simskola

Baddaren

Målet för deltagare i gruppen är att på ett lekfullt sätt skaffa sig vattenvana och trygghet i vattnet – genom olika övningar och lekar i vattnet uppnår vi de olika delmomenten, simma under vatten, våga titta under vattnet, hoppa från kanten, kunna glida utsträckt med ansiktet i vattnet och bubbla både med munnen och näsan. Om barnet har god vattenvana och känner sig trygga i vattnet sker siminlärningen fortare och man uppnår målet att bli simkunnig snabbare. Alla fyra simsätten finns med i vår undervisning.

Vem får gå i Baddaren: Barn som fyller 4 år under året.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara av att ta simmärket Baddaren och Doppingen.

 

Sköldpaddan

Undervisningen bedrivs i lilla bassängen. Alla fyra simsätten finns med i vår undervisning.

Vem får gå i Sköldpaddan: Barn som tidigare har gått i Baddaren eller har god vattenvana.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen bibehåller vattenvana & trygghet i vattnet samt får tillräckliga kunskaper för att klara av simmärkena Sköldpaddan & Bläckfisken, vilket bland annat innebär rotation från från rygg till mage och tvärt om samt att simma fem meter ryggsim på grunt vatten.

Pingvinen & Pingvin Fortsättare

Pingvinen – undervisningen bedrivs i lilla bassängen.

Pingvin Fortsättning – undervisningen utgår från lilla bassängen med
möjlighet att prova i stora bassängen när barnet bedöms redo för det.

Vem får gå i Pingvinen? Barnet ska ha kunskaper motsvarande Sköldpaddan.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen skall skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara simmärkena Silverpingvinen, vilket bland annat innebär tio meter simning på såväl som mage och rygg på grunt vatten. Alla fyra simsätten finns med i undervisningen. Barnen förbereds även för simning i stora bassängen.

Fisken & Fisken Fortsättare

Fisken  – Vi simmar i stora bassängen (djupt vatten).

Vem får gå i Fisken? Barnen ska ha klarat målen för Pingvinen Fortsättning och vara redo att simma på djupt vatten.

Målsättning: Verksamheten syftar bland annat till att barnen ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, 25 m frisim med en bra andningsteknik, alla moment ska genomföras på djupt vatten. På denna nivå tar vi simmärkena Silverfisken, Guldpingvinen, Guldfisken & Järnmärket

Sedan då?

När barnen har uppnått målet för Fisken är det dags att öka på simkunskaperna i teknikskolan.

Hajens Instagram

Back To Top
Sök