skip to Main Content

Den största delen av SK Hajens breddverksamhet för barn och ungdomar finns samlad i Simlinjen. Simlinjen är från början framtagen av Svenska simförbundet. Vi i SK Hajen har sedan anpassat innehållet efter våra lokala förhållanden i Lomma.

Vårterminen 2024
Terminstider:
lördagsgrupperna den 3 februari – 4 maj
söndagsgrupperna den 4 februari – 5 maj
måndagsgrupperna den 5 februari – 6 maj
tisdagsgrupperna den 6 februari – 7 maj
onsdagsgrupperna den 7 februari – 8 maj

Inställda tillfällen för:
lördagsgrupperna den 24 februari och den 30 mars
söndagsgrupperna den 25 februari och den 31 mars
måndagsgrupperna den 19 februari och den 1 april
tisdagsgrupperna den 18 februari och den 30 april
onsdagsgrupperna den 19 februari och den 1 maj

Vi kommer att bedriva simskola på följande tider:
Måndagar kl. 17:00-19:05 i lilla bassängen. 17.00-18.30 i stora bassängen.
Tisdagar kl. 17:00-19:05 i lilla bassängen.
Onsdagar kl. 17:00-19:05 i lilla bassängen. 18.00-19.30 i stora bassängen.
Lördagar kl. 14:00-16:40 i lilla bassängen. 14:00-16:10 i stora bassängen.
Söndagar kl. 08:55-11:00 i lilla bassängen.
kl. 15:00-18:55 i lilla bassängen. kl. 15.00-19.15 i stora bassängen.

Avgift och omfattning: 1500 kr per termin + 200 kr i medlemsavgift per kalenderår. 12 tillfällen.

Anmälan simskola

Baddaren

Baddaren – Målet för deltagare i gruppen är att på ett lekfullt sätt skaffa sig vattenvana och trygghet i vattnet – genom olika övningar och lekar i vattnet uppnår vi de olika delmomenten, simma under vatten, våga titta under vattnet, hoppa från kanten, kunna glida utsträckt med ansiktet i vattnet och bubbla både med munnen och näsan. Om barnet har god vattenvana och känner sig trygga i vattnet sker siminlärningen fortare och man uppnår målet att bli simkunnig snabbare. Alla fyra simsätten finns med i vår undervisning.

Vem får gå i Baddaren: Barn som fyllt 4 år.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara av att ta simmärket Baddaren och Doppingen.

Sköldpaddan

Sköldpaddan – undervisningen bedrivs i lilla bassängen. Alla fyra simsätten finns med i vår undervisning.

Vem får gå i Sköldpaddan: Barn som tidigare har gått i Baddaren eller har god vattenvana samt är minst 4 år.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen bibehåller vattenvana & trygghet i vattnet samt får tillräckliga kunskaper för att klara av simmärkena Sköldpaddan & Bläckfisken, vilket bland annat innebär rotation från från rygg till mage och tvärt om samt att simma fem meter ryggsim på grunt vatten.

Bläckfisken

Bläckfisken – undervisningen bedrivs i lilla bassängen. Alla fyra simsätten finns med i vår undervisning.

Vem får gå i Bläckfisken: Barn som har kunskaper motsvarande Baddare & Sköldpadda

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen bibehåller vattenvana & trygghet i vattnet samt får tillräckliga kunskaper för att klara av simmärket Bläckfisken, vilket innebär att simma fem meter ryggsim eller crawl på grunt vatten.

Pingvinen

Pingvinen – undervisningen bedrivs i lilla bassängen.

Vem får gå i Pingvinen? Barn som har kunskaper motsvarande Sköldpaddan & Bläckfisken.

Målsättning: Verksamheten syftar till att barnen skall skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara simmärket Silverpingvinen, vilket bland annat innebär tio meter simning på såväl mage som rygg. Plocka upp föremål från botten samt kunna flyta 10 sekunder. På denna nivå tar vi simmärket Silverpingvinen.

Pingvin Fortsättare

Pingvin Fortsättare – undervisningen bedrivs i lilla bassängen

Vem får gå i Pingvin Fortsättare? Barn som har kunskaper motsvarande Silverpingvinen.

Målsättning: Verksamheten fokuserar på bröstsim samt förbättra tekniken i ryggsim & crawl. Barnen förbereds för simning i stora bassängen.

Fisken & Fisken Fortsättare

Fisken  – Vi simmar i stora bassängen (djupt vatten).

Vem får gå i Fisken? Barn som har klarat målen för Pingvin Fortsättare och är redo att simma på djupt vatten.

Målsättning: Verksamheten syftar bland annat till att barnen ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att simma 50 meter bröstsim, 50 meter ryggsim, 50 m frisim med en bra andningsteknik, alla moment ska genomföras på djupt vatten. På denna nivå tar vi simmärkena Silverfisken, Guldpingvinen, Guldfisken & Järnmärket

Sedan då?

När barnen har uppnått målet för Fisken är det dags att öka på simkunskaperna i teknikskolan.

Back To Top
Sök