skip to Main Content
Nästan alla tävlingssimmarna följer med på sommarläger, här i Strömsnäsbruk 2016. Foto: Alan Werker

Nästan alla tävlingssimmarna följer med på sommarläger, här i Strömsnäsbruk 2016. Foto: Alan Werker

Simklubben Hajen är en medelstor förening. Medlemsantalet ligger på runt 650 och med det är vi en av Lomma kommuns största barn- och ungdomsförening. Totalt deltar över 600 barn i våra olika simverksamheter.

Vi har verksamhet för barn från fyra år upp till simning på elitnivå där vi deltar på svenska mästerskap. Vi har även verksamhet för vuxna i form av teknikskola där man kan förbättra sin simteknik.

Protokoll från årsmötet 18:e mars, 2024 >>

Stadgar för SK Hajen (fastställda 2002, reviderade 2004) >>

Styrelsen

Precis som i de flesta av landets idrottsföreningar leds arbetet i föreningen av styrelsen som väljs en gång om året på årsmötet. Ordförande i SK Hajen är Magnus Andersson. som man kan kontakta via e-post: ordf@hajen.org

SK Hajens styrelsemedlemmar >>

Simkommittén

Ansvaret för den löpande verksamheten i bassängerna ligger på vår Simkommitté. I den sitter representanter från alla de olika verksamhetsgrenarna och en ordförande som utses av styrelsen. Det är simkommittén som lägger träningstider, ordnar läger och bestämmer tävlingskalendern.

Simkommittén leder också arbetet med målsättningen för klubben vad det gäller de rent sportsliga målen.

Tävlingsgrupper

Under Simkommittén följer simverksamheten i föreningen. Den del som syns mest utåt är våra tävlingsgrupper som åker runt i Skåne på olika tävlingar. Gruppsystemet består för närvarande av grupp A till E-gruppen och engagerar runt 70 simmare.
I grupperna finns allt från SM-simmare till de minsta knattarna som nyss börjat tävla.

Breddverksamhet – Simlinjen

Den största delen av verksamheten som ligger under Simkommittén är klubbens breddverksamhet. Runt 670 barn och ungdomar är engagerade i de olika grupperna. Allt från baddare till fisken för barn till medleyskola för de som börjat lära sig de olika simsätten. En stor breddverksamhet är nyckeln till framtida framgångsrika tävlingssimmare.

Mer om simlinjens olika grupper >>

Tävlingskommittén

Vår Tävlingskommitté ser till att de tävlingar vi själva arrangerar fungerar. SK Hajen arrangerar varje år en inbjudningstävling för klubbar utifrån; Finn & Fiffi Arena Cup. Dessutom genomför vi flera interntävlingar.

I kommitténs uppgifter ligger att se till att klubben har tillräckligt med funktionärer utbildade, beställa priser till tävlingar och andra detaljer till tävlingarna.  På tävlingar är det tävlingskommittén som ser till att simhallen ställs i ordning och att alla vet vad de ska göra.

Försäljningskommittén

Kommittén har hand om vår simshop på badet där du kan köpa klubbkläder, andra simtillbehör och fika. 
Mer om simshoppen >>http://hajen.org/om-oss/shoppen/

Sponsorkommittén 

Kommittén arbetar med att locka sponsorer och att skaffa pengar åt föreningen. Bland annat säljer vi reklamskyltar i simhallen, reklamplats på våra klubbkläder och tillfälliga reklamplatser i samband med våra arrangemang på Pilängsbadet.

Om du eller ditt företag är intresserade av synas i klubbens sammanhang badet kontakta kansliet på e-post: kansliet@hajen.org så förmedlar de kontakten med kommittén. Du kan även höra av dig direkt till kommitténs ordförande på simklubbenhajen@gmail.com

Kansli och administration

Som spindeln i nätet i hela SK Hajens organisation finns vårt kansli. Därifrån sköts all administration kring grupperna, uppflyttningar, nyanmälningar till kurser och mycket annat. Hela tävlingsadministrationen, anmälan och resultatregistrering sköts också härifrån.

För att kontakta kansliet skickar du e-post till kansliet@hajen.org

Back To Top
Sök