skip to Main Content

Från styrelsen

Simklubben Hajen tog under gårdagens styrelsemöte beslut om att fortsätta bedriva verksamheten som tidigare, med restriktioner om att göra det utan föräldrar i simhallen. Vi följer Svenska simförbundet och Folkhälsomyndighetens riktlinjer i denna fråga och följer den fortsatta utvecklingen noga. Nya beslut kommer behöva tas utifrån vad Folkhälsomyndigheten beslutar och vad som händer i samhället i övrigt.

Rikard Henriksson
Ordförande Simklubben Hajen

Back To Top
Sök