skip to Main Content

Ordförande har ordet

När vi summerar 2016 ser vi ett händelserikt Hajen-år. Det har skett en generationsväxling i bassängen och ett tränarskifte på kanten.

Året inleddes med att Magnus Sjöberg tackade för sig efter många år i klubben och Markus Olsson blev huvudtränare. Tillsammans med Kalle Jonsson och Mikael Lindell och alla timanställda tränare har han lotsat våra simmare till nya framgångar under året. Våra helt unga simmare får väl sägas, eftersom en del av de äldsta antingen lade badkläderna på hyllan eller har sökt nya vägar för vidare utveckling. Tack till er alla för roliga minnen och fina framgångar i klubbens färger! Desto roligare att se att många av våra ungdomar fortsätter som simledare i Hajen både parallellt med och efter sin simkarriär.

Bland alla fina tävlingsframgångar står ju Petter Fredriksson deltagande i sim-EM, representerande Simklubben Hajen, ut som något historiskt. Ja, det var ju såklart Sverige han tävlade för, men ändå… Under hösten har vi haft tre Sum-Sim-finalister; Ella Laurén, Elsa Bitzén och Sara Nobrell. Martin Rogmark deltog i JSM/SM efter ett brons på JDM. Och alla våra simmare som satt ett – eller tio! – personliga rekord denna termin har tagit en seger, liksom den som tagit sig i mål i sitt allra första simlopp! Grattis till er alla, fortsätt ha roligt i bassängen!

Marie Fagermar med en stab av simskoleledare ser till att vår simundervisning sköts på ett utmärkt sätt. Tack vare klokt utnyttjande av våra bassängtimmar har vi nu plats för i princip alla barn som vill simma med oss, och nyligen har terminen avslutats med pompa och simmärken! Simundervisningen är den viktiga basen för vår verksamhet med simkunnighet som främsta mål. Men att många väljer simidrotten därefter är vi glada för!

Vi är bekymrade för vårt gamla kära badhus. Vi i styrelsen har haft upprepade kontakter med kommunen – dels för att hålla oss informerade, dels framföra våra önskemål – avseende behovet av ett nytt, välfungerande badhus. De mycket trista erfarenheterna från andra kommuner, där bad varit stängda under lång tid borde leda till aktivitet! Just nu verkar det dock inte hända mycket. Alla simintresserade kommunbor uppmanas verka för att Lomma kommun även i framtiden kommer att ha ett badhus för motion, familjesamvaro, simskola och simidrott!

Avslutningsvis ett mycket stort tack till alla ideellt arbetande Hajenvänner och våra sponsorer! En förening står och faller med sina medlemmar och stödpersoner. Helgens fina engagemang med klubbmästerskap och Luciatåg är ett fint exempel på vad alla goda krafter i klubben åstadkommer! Läktaren var fylld till sista plats. Shopens ansvariga, kakbagare, luciatågsarrangörer, funktionärer, hejande och hjälpande föräldrar samt ledare – allas insats är så viktig. Styrelsen kommer för övrigt också att genomgå en ”generationsväxling” vid årsmötet i mars, så du som vill föra Simklubben Hajen framåt genom att deltaga i styrelsearbete, hör av dig till valberedningen@hajen.org
Simklubben Hajens styrelse önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt sim-år!

Cecilia Rogmark
Ordförande

Back To Top
Sök