skip to Main Content

Kort rapport från årsmötet

Den 14 mars höll simklubben Hajen sitt ordinarie årsmöte. Under mötet gjordes en redovisningen av verksamhetsåret av ordförande Cecilia Rogmark.

Balans och resultaträkning presenterades av kassör Patrik Bitzén.  Resultatet för 2015 var positivt och överskottet har avsatts i en reservfond. Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

På årsmötet valdes även en ny styrelse. Den nya styrelsen består av  ordförande Cecilia Rogmark, ordinarie ledamöter Anna Jeppson, Jan Gyllenbok, Johan Pantzar, Maria Möller, Patrik Bitzen, Robert Tretinjak samt suppleanter Elisabeth Dolmark och Lars-Göran Nilsson. Sittande revisorer och revisorssuppleant blev omvalda.   Även en ny valberedning valdes som består av Erik Mårtensson, Jenny Vikman och Rikard Henriksson.

Ett formellt protokoll publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet delades det ut utmärkelser och pokaler. 
 

Simklubben Hajens hederspris – För poängmässigt (FINA) bästa resultat under 2015.
Tilldelades Petter Fredriksson

Berglunds Medleypokal – för poängmässigt (FINA) bästa resultat i medley under 2015.
Tilldelades i damklassen Elin Lundgren,
Tilldelades i herrklassen Petter Fredriksson

Gunilla Johanssons vandringspris – För bästa tid på 400 meter frisim damer under 2015.
Tilldelades Elin Lundgren

C.G. Håkansson vandringspris – För poängmässugt (FINA) bästa resultat i fjärilsim under 2015.
Tilldelades i damklassen Emma Johansson
Tilldelades i herrklassen Marcus Henriksson

Eva och Peter Håkansson vandringspris – För bästa tid på 100 meter fjärilsim under 2015.
Tilldelades i damklassen Emma Johansson
Tilldelades i herrklassen Marcus Henriksson

Årets Hajare
Petter Fredriksson – För sin 6:e placering vis Européan games i Baku.

Back To Top
Sök