skip to Main Content

Ordförande har ordet

Hösten börjar göra sig påmind, även om vädret denna vecka har visat sig från sin bästa sida. Sommarsimmet är i alla fall över och vi går inom kort in i ordinarie simverksamhet med stor tillförsikt. 

Jag hade igår avstämningar med både Marie Fagerman och Markus Olsson som ansvarar för simskolan respektive tävlingsgrupperna och jag kan bara konstatera att de verkligen tar ansvar för SK Hajens verksamhet på ett fantastiskt sätt. Det är inte bara det att de fyller på grupperna inför terminsstarten utan de försöker hela tiden utmana givna strukturer för att få in så många barn som möjligt i verksamheten utan att tulla på den kvalitet vi vill erbjuda alla de barn som börjar simma hos oss. Tyvärr är kön fortfarande stor, men med de begränsningar som vi har i vår lilla simhall så finns det just nu ingen möjlighet att ta in fler barn. 

Med Marie i spetsen driver vi en simskola som involverar många unga ledare, vilka alla är viktiga ambassadörer för SK Hajen. Vad jag förstår jobbar vi lite annorlunda jämfört med andra simklubbar, med hög ledartäthet, och detta resulterar i en simskola med riktigt hög kvalitet. Att kvaliteten på vår verksamhet är god visar inte minst alla de kommentarer som vi får från många föräldrar som berömmer våra unga ledare som verkligen tar ansvar.  

Markus å sin sida ansvarar för tävlingsverksamheten tillsammans Mikael Lindell och ett flertal timanställda ledare. Efter en vår med många inställda tävlingar fick vi under sommaren till slut komma ut och tävla och som vi gjorde det! Förutom en massa personliga rekord så lyckades vi riktigt bra resultatmässigt. Mer detaljerad information kring tävlingar finns under Nyheter, där Markus har delat med sig.

Avslutningsvis vill jag nämna lite kring det arbete jag och övriga styrelsen försöker fokusera på just nu. Vi har under de senaste åren arbetat en del med hur vi skulle kunna utveckla SK Hajen och en begränsning vi ser är befintlig simhall. Vi har under våren träffat såväl Kunskapsporten som Lomma kommun och vårt budskap till dem är att vi gärna ser en ny, modern och funktionell simhall i Lomma. Hittills är dialogen god, men som alla förstår är processerna långa för denna typ av beslut. Viktigt för oss är i alla fall att få vara delaktiga om/när man tar beslut i frågan så att vi får en simhall där Simklubben Hajen kan fortsätta växa.

Rikard Henriksson

Ordförande 

Back To Top
Sök