skip to Main Content

Vårterminen 2021

Då vi fortfarande är i ett läge där verkligheten inte är som vi är vana vid så kommer vårterminen att se något annorlunda ut för samtliga grupper i vår verksamhet. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att kunna genomföra detta på ett så smittskyddssäkert sätt vi kan.

Simskolan, Teknik & Medley
Med anledning av den nya Pandemilagen och de nya restriktionerna så kommer vårterminen att innehålla 2 perioder – vi har delat alla grupper så att hälften simmar i period 1 och andra hälften simmar i period 2 för att på så sätt minska antalet personer som vistas inne i simhallen samtidigt.

Period 1: 16 januari – 31 mars
Period 2: 5 april – 20 juni
Inställda tillfällen: Inga inställda tillfällen

När det endast är Hajen på badet:
Vid stora bassängen kommer endast tränare och ledare att få vistas. vid lilla bassängen är det 1 vuxen per barn som gäller. Här ser vi gärna att man går ut ur simhallen om man inte verkligen behöver vara inne för barnets skull. Ju färre vi kan vara inne desto bättre är det.

När badet är öppet:
Samma regler som ovan med undantag att det är öppet för allmänheten att vistas vid stora bassängen som badgäster.

Bokstavsgrupperna:
Här har vi fått flytta om i schemat en aning för att kunna få ner antalet i hallen. Detta schema om träningstiderna får ni på mail. Alla grupper har fått gå ner i träningstillfälle för att vi ska kunna möta kraven som ligger.

Samtliga simmare i bokstavsgrupperna kommer ombytta till träningen för att minska antalet personer i omklädningsrummen. När man tränat klart kan man gå igenom för att duscha och byta om.

/Simklubben Hajen

Back To Top
Sök