skip to Main Content

Ordförande har ordet

2020 går till historien som ett av de märkligaste idrottsåren i simklubben Hajens historia. Trots inställda tävlingar, mer eller mindre under hela året, så lyckades vi hålla igång verksamheten. Det blev förvisso en hel del justeringar och anpassningar efter alla rekommendationer som tidvis kom från folkhälsomyndigheten. Styrelsen fick under året sätta sig in i nya frågor och behövde ta något extra möte för att hantera situationen. Jag vill passa på att tacka alla tränare och ledare i verksamheten – Ni har gjort ett riktigt bra jobb och har hanterat Coronasituationen på ett fantastiskt sätt. Tack vara er så fungerade simskolan under hela 2020 och flertalet av simmarna i bokstavsgrupperna fick till de flesta av sina träningar.

Slutet av 2020 blev kämpigare med ökad smittspridning och krävde flera beslut om anpassning av verksamheten. Efter ett lite längre jullov försöker vi nu starta upp igen och då anpassa oss till de förutsättningar som nu råder. Simskolan, som är en av våra viktigaste verksamheter, är först ut. Vi gör stora anpassningar, men tror att vi med dem kan skapa rätt miljö för såväl simskolebarn och föräldrar som för våra ledare. Träningsgrupperna kommer successivt att komma igång, med lite anpassningar i träningstider och träningsupplägg. Förhoppningsvis kommer smittspridningen klinga av i takt med att vaccineringen kommer igång och att vi då kan komma in i normal verksamhet igen.

Vi i styrelsen är lyhörda för besked från folkhälsomyndigheten och det kan på kort varsel komma förändringar kopplat till både simskola och träningar för övriga i verksamheten.

Jag vill avslutningsvis passa på att önska er alla ett gått nytt simår 2021.

Rikard Henriksson
Ordförande

Back To Top
Sök