skip to Main Content

Protokoll från årsmötet

Nu har vi ett justerat protokoll från Hajens årsmöte den 30 mars, 2020.

Vid mötet hände bland annat följande:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
  • Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 gicks igenom
  • Ett antal nya styrelseledamöter valdes

Protokoll från årsmötet som PDF >>

Inga utmärkelser eller standardmedaljer delades ut vid mötet, det kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Back To Top
Sök