skip to Main Content

Covid-19 virus

Simskolan fortsätter sin verksamhet men utan föräldrar i simhallen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Back To Top
Sök