skip to Main Content

Årsmöte 2019

Simklubben Hajens Årsmöte ägde rum den 25/3 och det bildades styrelse för 2019/2020 och delades ut priser för 2018.

Styrelsen för 2019/2020

Ordförande: Rikard Henriksson
Sekreterare: Ulrika Ohlsson
Kassör: Lars Gutenwik
Tävlingskommitténs ordf: Erik Mårtensson
Simkommitténs ordf: Josefine Nilsson
Försäljningskommittés ordf: Mats Egardh
Sponsorkommitténs ordf: Martin Kylefors
Suppleant: Thomas Montelin och Thomas Jensen
Revisorer: Sven Yngvesson och Patrik Bitzén

Vi vill också passa på att tacka Elisabeth Dolmark och Mårten Laurén för deras arbete och engagemang i styrelsen.

Pristagare på årsmötet.
Ella Gutenwik, Elsa Bitzén, Ella Laurén, Elin Lackegård och Sara Nobrell.
Back To Top
Sök