skip to Main Content

Rapport från årsmötet

I går kväll hölls Simklubben Hajens årsmöte för 2015. Bland annat valdes nya ledamöter till styrelsen enligt nedan:

Ordförande(för 1 år):
Cecilia Rogmark (omval)

Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år:
Robert Tretinjak (omval)
Patrik Bitzén (omval)
Maria Möller (nyval)

Fyllnadsval på ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år:
Johan Pantzar (nyval)

Ordinarie styrelseledamöter som valdes vid årsmötet 2014 för en tid av två år:
Anna Jeppsson
Martin Ahlgren

Suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:
Lars-Göran Nilsson (omval)
Elisabeth Dolmark (nyval)

Valberedning för en tid av ett år:
Thea Laurén (omval)
Nils Christerson (omval)
Erik Mårtensson (nyval)

Revisorer för en tid av ett år:
Sven Yngvesson (omval)
Anders Burmester (omval)

Revisorssuppleant för en tid av ett år:
Lars Gutenwik (nyval)

Efter mötet var det sedvanlig utdelning av utmärkelser och priser. Du hittar en sammanställning över alla pristagare här>>

Det ligger lite bilder från mötet på vårt Instagram>>

Back To Top
Sök